ĀDAS PLASTIKAS DARBI

Pamatā, ādas plastikas māksla ir Irēnes Martinsones lauciņš. Daudzi izstāžu un pasūtījuma darbi veidoti radošā sadarbībā ar Jāni Martinsonu senioru, radot lieliskus paraugus šo divu, tik dažādo materiālu savienojumam.

LEATHER-PLASTIC ART

Basically, the art of leather-plastic is Irene Martinson's. Many exhibitions and creative customers works created in collaboration with Jānis Martinsons senior,

creating a great combination of the two, so different material connection.

Galerija:  Irēnes Martinsones darbi, un kopdarbi apvienojumā ar metālu

adasPLASTIKA_art_leather_martinsone (100)
adasPLASTIKA_art_leathermartinsone_irene (200)