BALVAS UN KAUSI. SABIEDRĪBA, KULTŪRA, IZGLĪTĪBA, SPORTS 

Sasniedzot panākumus un saņemot apbalvojumu, īpaša sajūta, ja balva ir arī oriģināla. Savas prasmes liekam lietā arī šajā jomā, lai radītu oriģinālas balvas un kausus.

Parasti šajos izstrādājumos ir arī metālu materiālu kombinēšana ar koku, akmeni, stiklu, plastikātu u.c.

 AWARDS & TROPHIES.  SOCIETY, CULTURE, EDUCATION, SPORTS 

Reaching success and receiving the award, a special feeling when the prize is also original. We also have our own skills in this field to create original awards and cups.
Typically, these products also combine metal materials with wood, stone, glass, plastic, etc.

Galerija:  ieskats radīto un pasniegto balvu piedāvājumā

BALVAS-KAUSI_AWARDS-CUPS_forging_art_kalumi_martinsons_lv (400)
SPORTA_BALVA-lode_AWARDS-martinsons_lv-888
BALVAS-KAUSI_AWARDS-CUPS_forging_art_kalumi_martinsons (200)
BALVAS-KAUSI_AWARDS-CUPS_forging_art_kalumi_martinsons_lv (100)
martinsons-lv_forging_about_metalmaksla.
Marble Surface
Lūdzu kontaktējieties par 
vēlmēm, idejām un iespējām realizēt Jūsu projektu ! 
 
Do not hesitate to contact us 
to discuss your new project !
Marble Surface
KONTAKTI / CONTACTS
(Latvija)  +371 29 431 413
Copyright © 2020 martinsons.lv
Marble Surface
TĪMEKLĪ / SOCIAL
  • Google Play
  • Facebook
  • Houzz
  • YouTube