PAR MUMS 
Tēlaini domājot - ar savu darbu un prasmēm, varam smagam metālam piešķirt taureņa lidojuma vieglumu un skaistumu.
Esam ģimenes uzņēmums un strādājam trīs paaudzes vienā uzņēmumā.

Darbnīca – smēde iekārtota „Tauriņos”. Godinot „Tauriņu” māju nosaukumu uzņēmuma logo attēlots taurenis.

Pamata nodarbošanās ir funkcionālā metālmāksla - pilsētai, ielām,  laukiem, mājai, dārzam un citās jomās, kur tas vajadzīgs.

 

Darbnīcā un ārpus tās strādājam

no idejas radīšanas līdz pat uzstādīšanas darbiem:

Jānis Martinsons, seniors– metāla mākslinieks,

Jānis Martinsons, juniors– metāla mākslinieks,

Jānis Martinsons, juniors II.- topošais materiālu dizaina inženieris,

Irēne Martinsone– ādas plastikas māksliniece,

Indulis Martinsons- grafiskā dizaina mākslinieks.

------------------------------------

ABOUT US

Thinking imaginatively, with our work and skills, we can give the „heavy metal” the lightness and beauty of a butterfly flight.

Basic occupation is functional metal art and forging – citys and streets, yard and home, garden and other areas where it is needed.

We are family company and Three generations in one company.

Workshop - is arranged in the countryside yard "Tauriņi". Honoring the House name company’s logo is a butterfly.

 

We work in the forging workshop and beyond  "from the creation of the idea to the installation of the works":

Jānis Martinsons, Senior- Metal Artist,

Jānis Martinsons, Junior- Metal Artist,

Jānis Martinsons, Junior II.– Student: Materials & Design Engineer,

Irene Martinsone- leather plastics artist,

Indulis Martinsons- graphic designer.

FUNKCIONĀLĀ METĀLMĀKSLA

Šie divi atslēgas vārdi aptver plašu piedāvājumu, kuru varam sniegt metāla apstrādē.

Mūsu darbi sastopami privātu un publisku ēku interjeros, eksterjeros, pilsētu un lauku vidē:

-Gaismas ķermeņi – lukturi, lampas, lustras, sveču kroņlukturi,

-Balkonu un kāpņu margas,

-Vēja rādītāji, žogi un vārti,

-Vides objekti un reklāmas izkārtnes pilsētvidē.

Atjaunotajām Latvijas muižām un pilīm izgatavots ievērojams daudzums kroņlukturu un lustru, kā arī restaurēti interjera priekšmeti.

Divām Latvijas pilsētām: Cēsīm un Limbažiem izstrādāts vecpilsētas ielu apgaismojuma lukturu dizains, kurš reģistrēts Patentu pārvaldē. Šos lukturus arī izgatavojam.

Darbu „ģeogrāfija” sniedzas sākot no kaimiņu zemnieku saimniecības un viesu mājas, līdz Cēsīm, Limbažiem, Madonas, Jūrmalas, Rīgas un citām pilsētām, Eiropas un Skandināvijas valstīm, Amerikai, Meksikai.

Lielākie sadarbības partneri (pasūtītāji): Cēsu novada, Limbažu novada, Priekuļu novada, Amatas novada pašvaldība, Rundāles pils muzejs, LR Kultūras ministrija, Rīgas pilsētas kultūras pārvalde, „Lido”, SIA, „RE&RE”, SIA.

----------------------------------

FUNCTIONAL METAL ART
These two keywords covering a wide range of offers, which can we provide in metal processing.

Our works are found in the interiors of private and public buildings, exteriors, urban and rural environments:

-Light objects - lights, lamps, chandeliers, candlesticks,
-Balcony and stair railings,
-Wind vanes, fences and gates,
-Different advertising signs including light objects  in the urban environment.

A remarkable amount of crowns and chandeliers, as well as restored interior items, are made for renovated Latvian manors and castles.
In the two cities of Latvia: Cēsis and Limbaži we developed a street lamp design for the old city andregistered with the Patent administration. We manufacture these lamps.

DARBNĪCA UN IESPĒJAS METĀLAPSTRĀDĒ

 

Mūsu darba pieredze - 50 gadi.

Metālmākslinieka izglītību esam ieguvuši Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā, metālapstrādes nodaļā.

Metāla mākslinieka darba gaitas sāktas Lietišķās mākslas kombinātā „Māksla”:

Jānis seniors 1966.gadā; 

Jānis juniors 1986.gadā.

Gadu gaitā, kādreizējo „Tauriņu” kūti esam piemērojuši ērtai strādāšanai metālapstrādē un 1994.gadā, tiek dibināts IU „Martinsons un tēvs”. 

2011.gadā- SIA „Martinsons.lv”.

Strādājam ar dažādiem metāliem. Dzelzi, tēraudu, kā arī ar nerūsējošo tēraudu un krāsainajiem metāliem: varu, misiņu, bronzu,  jaunsudrabu (melhioru). Kombinējam metālu kopā ar citiem materiāliem: stiklu, koku, kaulu, akmeni.

Metālu varam kalt, stiept, locīt, vilkt, cizilēt, metināt, virpot, frēzēt, kodināt, patinēt.

Mājaslapā galerijās un saistītajās google plus galerijās redzams ieskats daudzveidīgo darbu rezultātos.

---------------------------------

WORKSHOP AND OPPORTUNITIES OF METAL WORKS

 

Our work experience- 50years.

We work with different metals. Iron, steel, as well as stainless steels and non-ferrous metals: copper, brass, bronze, silver plated (melchior). Combined metal with other materials: glass, wood, bone, stone.
The metals can be crushed, stretched, bent, drawn, cinned, welded, twisted, rolled, twisted, patinated.

The homepage and google plus conected galleries shows an insight for wide variety of

our work results.