IZKĀRTNES UN GAISMAS VIZUĀLĀ REKLĀMA

Piedāvājam netradicionālu pieeju izkārtņu izgatavošanā, vizuālajai reklāmai, ceļa norādēm. Variējot ar dažādu metālu salikumu, faktūrām, kā arī apgaismojuma un izgaismojuma iespējām.

ADVERTISING SIGNS & LIGHT OBJECTS

We offer non-traditional signs production, visual advertising, road signs. By varying the combination of different metals, textures, and lighting and illumination options.

Galerija:   ceļa norādes, fasādes-logo, vizuālās reklāmas izkārtnes 

IZKARTNES-REKLAMA-GAISMA-signs-advertising_art_martinsons (200)
IZKARTNES-REKLAMA-RIGA_signs-advertising_art_martinsons (100)
martinsons-lv_forging_about_metalmaksla.
Marble Surface
Lūdzu kontaktējieties par 
vēlmēm, idejām un iespējām realizēt Jūsu projektu ! 
 
Do not hesitate to contact us 
to discuss your new project !
Marble Surface
KONTAKTI / CONTACTS
(Latvija)  +371 29 431 413
Copyright © 2020 martinsons.lv
Marble Surface
TĪMEKLĪ / SOCIAL
  • Google Play
  • Facebook
  • Houzz
  • YouTube