LUSTRAS, METĀLMĀKSLA, RESTAURĀCIJA. PILIS UN MUIŽAS 

Šī gadsimta tendence – Latvijas arhitektūras pērļu, piļu un muižu atjaunošana, pavērusi plašas iespējas arī metāla mākslas un apstrādes darbā.

Esam gan restaurējuši, gan izgatavojuši pēc seniem paraugiem, gan domājuši un projektējuši no jauna piļu, muižu, baznīcu apgaismojuma lustras, kroņlukturus, durvju rokturus,  pulksteņus, būvkalumus un citus greznus priekšmetus.

 CHANDELIERS, ART, RESTORATION. CASTLES & MANOR HOUSES 

This century trend - Latvian architectural pearls"- restoration of castles and manors. This, opened up opportunities for the metal art and metal processing works.
We have both- renovated and made new after old samples, we have designed new chandeliers, candlesticks, door handles, watches, chairs and other luxurious items for castles,manors, churches.

Galerija:   Nozīmīgākie darbi skatāmi Veselavas muižā, Priekuļu novadā, Pārgaujas novadā, Rundāles pils muzejā un Rīgas pilī.

forging_art_martinsons_kalumi_lustra_Veselavas_muiza

LUSTRAS_chandeliers_forging_art_martinsons_kalumii_Veselavas_muiza (1)

LUSTRAS-chandeliers_forging_art_martinsons_kalumi_muizas_pilis (100)

LUSTRAS_chandeliers_forging_art_martinsons_metalmaksla_muizas_pilis (600)

LUSTRAS_chandeliers_forging_art_martinsons_kalumi_muizas_pilis (200)

LUSTRAS_chandeliers_forging_art_martinsons_metalmaksla_muizas_Rundales_pils (100)

LUSTRAS-chandeliers_forging_art_martinsons_kalumi_Rigas_pils (100Latvijai)

chandeliers_art_martinsons_kalumi_lustra_Veselavas_muiza (700)

KALUMI_forging_crafts_metalart_metalmaksla_martinsons_lv  (800)

martinsons-lv_forging_about_metalmaksla.
Marble Surface
Lūdzu kontaktējieties par 
vēlmēm, idejām un iespējām realizēt Jūsu projektu ! 
 
Do not hesitate to contact us 
to discuss your new project !
Marble Surface
KONTAKTI / CONTACTS
(Latvija)  +371 29 431 413
Copyright © 2020 martinsons.lv
Marble Surface
TĪMEKLĪ / SOCIAL
  • Google Play
  • Facebook
  • Houzz
  • YouTube